BIELANY 1

modernizacja budynku zabytkowego

metrarz  350
opis projekt koncepcyjny,
budowlany i wykonawczy
realizacja  projekt zrealizowany
data rok: 2005
adres Bielany, Warszawa

Skontaktuj się z nami